Осигурање мотоцикла

Прошле године Марко је осигурао свој мотоцикл код осигуравајуће куће ПАНОНИЈА ОСИГУРАЊЕ.

Полиса осигурања покривала је штету на мотоциклу од несрећа и крађе мотоцикла.

Марко намерава ове године да обнови своју полису осигурања код ПАНОНИЈА ОСИГУРАЊА, али у Марковом животу се од прошле године променио одређени број чинилаца.

На који начин ће сваки од чинилаца из табеле вероватно утицати на износ премије за осигурања за Марков мотоцикл ове године?


„Дубоко верујем да сва моја браћа морају чинити напоре на свом усавршавању, а радећи тако, усавршавају наше друштво. Тај труд, тај богомдани дар да изграђујемо сами себе и сопствени карактер је снага у коју ја верујем”, говорио је Ђорђе Вајферт.