Нова понуда

Госпођа Јагић има кредит у износу од 8000 зеда у „Првој зедландској банци". Годишња каматна стопа на кредит износи 15%. Њена месечна рата износи 150 зеда. 

Након годину дана госпођа Јагић још увек дугује 7400 зеда.

Друга банка под именом „Зедланска нај-банка" нуди госпођи Јагић кредит у износу од

10 000 зеда с годишњом каматном стопом од 13%. Њене месечне рате би такође износиле 150 зеда.


„Дубоко верујем да сва моја браћа морају чинити напоре на свом усавршавању, а радећи тако, усавршавају наше друштво. Тај труд, тај богомдани дар да изграђујемо сами себе и сопствени карактер је снага у коју ја верујем”, говорио је Ђорђе Вајферт.