Мисија

Министарство просвете, науке и технолошког развоја од школске 2017/2018. покренуло је Пилот-пројекат „Укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије“ - ФинПис.

Министарство је препознало значај и потребу укључивања финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања, имајући у виду сложеност финансијског окружења у којем млади одрастају и чињенице да ће одлуке које буду доносили у будућности утицати не само на њих и њихово блиско окружење, већ и на ширу друштвену заједницу.

ФинПис представља подстрек развоју и популаризацији финансијског описмењавања деце од најранијег узраста. Сматра се да су вештине стечене у детињству и навике родитеља важне за формирање образаца финансијског понашања. Стога је опредељење Министарства да се финансијско описмењавање укључи од почетка формалног образовања и да се остварује кроз партнерство између наставника и родитеља, јер, како истраживања показују, родитељи и наставници имају најважнији утицај на развој дететових вештина управљања новцем и добрима, уопште.

Пилот-пројекат има упориште у Закону о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 55/2013) у којем, у члану 21. став 2, се наводи да је један од циљева основног образовања и васпитања: стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, језичке, математичке, научне, уметничке, културне, медијске, техничке, финансијске и информатичке писмености, неопходних за наставак школовања и активну укљученост у живот породице и заједнице; док у члану 22. став 3, стоји да је један од исхода: бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском домену.

Циљ Пилот-пројекта је систематично, кроскурикуларно укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања. Подразумева укључивање финансијске писмености у васпитно-образовни рад и наставу кроз креирање окружења за развој функционалних знања из ове области, али и програма/предмета кроз које се финансијска писменост, као међупредметна компетенција, укључује и развија.

У Пилот-пројекат биће укључено тридесет школа и шест предшколских установа како би се осигурала релевантност и ефикасност програма, пре него што се финансијско описмењавање уведе у систем образовања и васпитања на националном нивоу. Определили смо се за флексибилан приступ, прилагодљив националним, регионалним и/или локалним околностима. На основу праћења и вредновања Пилот-пројекта и постигнутих резултата добићемо јасне смернице за систематично и системско укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања.


„Дубоко верујем да сва моја браћа морају чинити напоре на свом усавршавању, а радећи тако, усавршавају наше друштво. Тај труд, тај богомдани дар да изграђујемо сами себе и сопствени карактер је снага у коју ја верујем”, говорио је Ђорђе Вајферт.