Визија

Протокол о сарадњи између Министартства просвете, науке и технолошког развоја и глобалне платно-технолошке компаније Виса на реализацији Пилот-пројекта ФинПис – Укључивање финансијског описмењавања  у систем образовања и васпитања Републике Србије, потписан је 26.09. 2017. Потписници Протокола су Младен Шарчевић, министар просвете, науке и технолошког развоја   и Владимир Ђорђевић, генерални директор компаније Виса за Југоисточну Европу.

На тај начин је озваничен почетак континуираног рада на финансијском описмењавању младих у Републици Србији и отворени су дијалог и сарадња са свим институцијама, установама, организацијама, удружењма и појединцима који могу и желе да дају допринос у овом домену, у складу са својим делокругом рада и расположивим капацитетима.

Пилот-пројекат је заснован на експертској подршци компаније Виса, препорукама ОЕЦД-а, истраживачким налазима, сагледавању контекстуалних услова и истраживању мишљења запослених у основним школама у Републици Србији о могућностима и начинима укључивања финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања.

Укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања усмерено је на припремање младих за живот, али и на оспособљавање за успешно решавање непосредних финансијских проблема. Финансијска писменост је истовремено и основ и покретач развоја предузетништва, важног аспекта савременог тржишта рада.

Очекујемо да ће Пилот-пројекат дати основ и смернице за креирање образовних политика и образовних пракси на плану унапређивања знања и разумевања финансијских концепата, као и вештина, мотивације и самопоуздања младих за примену тог знања и разумевања с циљем доношења исправних одлука у свакодневном животу.

Даље кораке видимо у формирању координацоног тела на националном нивоу које треба да креира Националну стратегију за финансијско образовање и осигура релевантност и дугорочну одрживост програма финансијског описмењавања у систему образовања и васпитања.


„Дубоко верујем да сва моја браћа морају чинити напоре на свом усавршавању, а радећи тако, усавршавају наше друштво. Тај труд, тај богомдани дар да изграђујемо сами себе и сопствени карактер је снага у коју ја верујем”, говорио је Ђорђе Вајферт.