Приручник за наставнике - финансијска писменост
24.03.2018 Београд

Приручник за наставнике - финансијска писменост

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања издали су Приручник за наставнике - финансијска писменост. 

Приручник омогућава наставницима да се упознају са концептом финансијске писмености,
са нивоима постигнућа ученика у том домену, са задацима који су коришћени у
претходним ПИСА истраживањима (2012 и 2015) и са задацима које је група аутора овог
приручника креирала по узору на ПИСА задатке. 

Линк ка приручнику: http://finpis.mi.sanu.ac.rs/finansijska-pismenost/prirucnik-za-nastavnike


„Дубоко верујем да сва моја браћа морају чинити напоре на свом усавршавању, а радећи тако, усавршавају наше друштво. Тај труд, тај богомдани дар да изграђујемо сами себе и сопствени карактер је снага у коју ја верујем”, говорио је Ђорђе Вајферт.